RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”) − informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marta Cwalina-Śliwińska Cwalina Marketing Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 1 lok. 84, 01-473 Warszawa.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub więcej spośród następujących celów:
a) jeżeli została wyrażona zgoda na otrzymywanie newslettera – w celu przekazywania newslettera;
b) jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
3. Dane osobowe zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (udzielona zgoda).
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: firmy informatyczne, przy pomocy których korzystamy przy obsłudze strony internetowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane dla celów wskazanych w pkt 2 do czasu wycofania zgody.
6. Przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie jak również do przesyłania newslettera. Nie ma obowiązku ich podania, jednakże ich niepodanie uniemożliwi przesłanie newslettera, ani udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
10. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Można odwołać zgodę, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.